Giải nhất cúp liên hoan tuyển chọn rượu truyền thống Việt Nam lần III

Cúp thưởng sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh