CÔNG NGHỆ NẤU RƯỢU

  Sử dụng công nghệ THÁP CHƯNG CẤT RƯỢU 7 TẦNG, CÔNG NGHỆ CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC  cho ra chất lượng rượu thơm

Đọc tiếp